Zahtjevi odvodnja

Zahtjev za priključak odvodnje

Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a) Popunjen obrazac Zahtjev za priključak odvodnje
b) Dokaz o vlasništvu, ne stariji od šest mjeseci
c) Kopija katastarskog plana sa označenom predmetnom


Upute za izvedbu interne kanalizacijske instalacije - PDF