Izračun temeljen unesenih podataka za period (1 mjesec):
(A) Cijena koju plaćaju građani bez priključka na odvodnju
(B) Cijena koju plaćaju građani sa priključkom na odvodnju
Volumen potrošene vode
0 m ³
- Cijena vode (4.90 kn/m³)*
- Naknada za razvoj voda (3 kn/m³)*
- Naknada za korištenje voda (2.85 kn/m³)*
- Naknada za zaštitu voda (1.35 kn/m³)*
- Fiksni dio cijene opskrba vodom (38 kn)**
0 kn
0 kn
0 kn
0 kn
0 kn
VODA - ZA NAPLATU (sa PDV-om) 0 kn (A)
- Cijena odvodnje (4.66 kn/m³)*
- Naknada za razvoj odvodnje (2 kn/m³)*
- Fiksni dio cijene usluga odvodnje (28 kn)**

ODVODNJA ukupno*
0 kn
0 kn
0 kn

0 kn
UKUPNO ZA NAPLATU (sa PDV-om)
0 kn (B)